Головна

Повідомлення про збори2014

 

Правління  ВАТ  „Облпродконтракт”  повідомляє    про проведення    загальних  чергових  зборів акціонерів  ,які  відбудуться    15 квітня 2014р. за  адресою     Тернопільський  обл..,Тернопільський    район   с.Острів,    вул.Промислова,7,актовий  зал.

    Початок зборів об 12-00 год. 

Реєстрація учасників зборів з10.00 до 11-45 год. в день та за місцем    проведення зборів . Для участі в зборах акціонерів при собі мати паспорт, або документ,що посвідчує особу,представникам акціонерів- паспорт, або документ,що посвідчує особу ,доручення оформлене відповідно до  чинного законодавства

Акціонери  можуть ознайомитися з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного   за місцезнаходженням  товариства у робочі дні з  11-00 до 13-00 (кабінет  бухгалтерії),а вдень проведення зборів –у місці їх проведення.Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення  акціонерів з документами голова

правління Симко Д.Я.

Перелік акціонерів ,які мають право на участь у  загальних чергових зборах,буде складено на

24 годину за три робочих дні до проведення цих зборів.

 Довідки за телефонами тел .факс ( 0352 )   29 14 97,29 14 99

                        

                                      ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Обрання робочих органів зборів

  2. Затвердження регламенту роботи  зборів.

  3.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської  діяльності Товариства за 2013р.Затвердження звіту.

 4.Звіт Наглядової ради за звітний 2013р.Затвердження звіту

 5..Звіт ревізора  за звітний період.Затвердження звіту.

 6. Затвердження річного звіту та балансу за 2013р.

 7.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства в   Приватне  Акціонерне Товариство «Облпродконтракт» у відповідності з  Законом України від 17.09.2008р.    №514—У1 «Про акціонерні    товариства».

 8.Затвердження Статуту у новій редакції. в зв’язку з приведеням його у   відповідність   з нормами  Закону України «Про акціонерні Товариства                        

 

 

                                        Голова  правління                             Д.Я.  СИМКО